top of page

Samen sterk tegen grensoverschrijdend gedrag – Internationale Dag voor Vrouwenrechten

8 maart 2022 zijn we met zijn allen op straat getrokken voor de ‘Internationale Dag voor Vrouwenrechten’. We kwamen bijeen om onze stem te laten horen en te pleiten voor solidariteit.


We begonnen de dag op de VUB-campus in Etterbeek. Voor ‘Comac’, de studentenbeweging van de PVDA, tonen de recente getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag op de universiteiten duidelijk aan dat de feministische strijd keihard nodig is.


Rond 14u begonnen ze hun optocht naar het rectoraat met een groot spandoek ondertekend door tientallen studenten. Het spandoek werd aan het rectoraat opgehangen. Zij vinden dat vrouwen onmisbaar zijn om onze samenleving draaiende te houden. Als vrouwen stoppen, stopt de wereld en dus ook de unief.


Nadien trokken we naar het centrum van Brussel om deel te nemen aan de ‘Wereldvrouwenmars’. De crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft een sterke sociaaleconomische impact gehad op de gezinnen en heeft de diepe ongelijkheden in ons land aan het licht gebracht. Vrouwen behoren tot de meest getroffen bevolkingsgroepen. Lang vóór de pandemie was de arbeidsparticipatie van vrouwen al lager en minder gunstig dan die van mannen, en hun last van onbetaald huishoudelijk en zorgwerk was groter.


Op de ‘Wereldvrouwenmars’ werd er dus opgeroepen tot een herstelplan voor de gezondheidscrisis en het economisch geweld tegen vrouwen. Er werd geëist voor een sociaaleconomisch herstelbeleid en een feministisch gezondheidscrisismanagement dat vrouwen in staat zou stellen voltijds betaald werk te verrichten en mannen in staat zou stellen meer gezinstaken op zich te nemen.


Om 17 uur werden alle demonstraten toegesproken, om nadien samen door de straten van Brussel te lopen en van zich te laten horen. Naast burgers waren er ook verschillende organisaties en verenigingen aanwezig.


Bekijk onze videoreportage waar we verschillende stemmen aan bod laten:bottom of page