top of page

Podcast: diversiteit in de Brusselse cultuurhuizen met Zinnema


Brussel bruist van de diversiteit en cultuurhuizen, toch krijgen ze nog veel kritiek, omdat ze niet inclusief genoeg zijn. Project B ging in gesprek met Stefaan Willems, publiekswerker van Zinnema, over de diversiteit in hun cultuurhuis. Wat is hun visie op diversiteit en inclusiviteit in de Brusselse cultuurhuizen? En hoe draagt Zinnema bij aan deze belangrijke taak?


bottom of page