top of page

Plan International in strijd tegen seksuele intimidatie


Plan International - Safer Cities for girls

Voor velen is Plan International België een organisatie die voornamelijk instaat voor kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes. Toch houdt de organisatie zich ook bezig met de problematiek rond seksuele intimidatie in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent.


Aan de hand van verschillende projecten zoals Safer Cities en BruxElles zorgt Plan International BE ervoor om Brussel inclusiever en veiliger te maken voor iedereen—zeker voor jonge vrouwen, omdat zij soms over het hoofd worden gezien en zich niet veilig voelen in hun stad. Om de problematiek grondig aan te pakken treedt Plan International BE in nauwe samenwerking met Nawal Ben Hamou (staatssecretaris voor gelijke kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Philippe Close (burgemeester van de Stad Brussel), en hebben zij onder andere een Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen opgesteld.


Plan International BE pakt seksuele intimidatie aan door de problematiek bij jongeren te sensibiliseren en in samenwerking te treden met deze jongeren, lokale partners en stadsbesturen. Via een wijde oproep includeren zij jongeren in hun projecten aan de hand van workshop-sessies of door met hen in gesprek te treden. Jongeren krijgen hierbij de mogelijkheid om te begrijpen wat seksuele intimidatie is en hoe zij hierop kunnen reageren als omstander. Ze krijgen hier ook de mogelijkheid om te begrijpen dat de problematiek vaker voorkomt en als ze slachtoffer zouden zijn, dat zij er niet alleen voor staan.


Safer Cities

Met het project Safer Cities zorgt Plan International BE in samenwerking met jongerenactivisten voor de nodige stappen en acties om seksuele intimidatie in verschillende steden, waaronder Brussel, aan te pakken en/of te voorkomen. Het project begon initieel in het buitenland en werd vrij recent in België geïmplementeerd. Hierin gaat Plan International BE in gesprek met jongeren over seksuele intimidatie in steden en hoe veilig of onveilig zij zich daarin voelen. Binnen dat project kwam BruxElles tot stand. Dit is een sub-project waarbij jongeren door middel van fotografie seksuele intimidatie in de openbare ruimte onder de aandacht brachten en op die manier beleidsmakers probeerden te mobiliseren tot verandering. Hieruit ontstond een sensibiliseringscampagne van de MIVB, in samenwerking met Plan International BE, om seksuele intimidatie in het openbaar vervoer aan te pakken—zowel als slachtoffer als omstander.


Het project Safer Cities breidt zich verder uit tot een digitaal platform waarbij jongeren openbare plaatsen kunnen identificeren en delen waarbij zij zich veilig of onveilig voelen. Op die manier krijgen stedelijke beleidsmakers een beter (over)zicht om tot een veiligere publieke ruimte te komen. Het platform bevat al meer dan 5.000 meldingen, en ze werken nu aan een nieuw en aangepast platform met meer mogelijkheden. Het project bracht zeer interessante uitkomsten, namelijk: weinig jongeren zijn op de hoogte van het digitaal platform, jongeren ervaren meer seksuele intimidatie in de avond en op straat, Brussel en Antwerpen hebben de hoogste meldingen (35.5%).


4 P’s in de strijd tegen seksuele intimidatie

Om tot veilige en inclusieve steden te komen geeft Plan International BE enkele beleidsaanbevelingen waarmee de steden aan de slag kunnen, namelijk: preventie, protectie, prosecutie, participatie.

  • Preventie: jongeren en de samenleving informeren en sensibiliseren, aan de hand van doelgerichte campagnes en vorming van personen tot aanspreekpunten.

  • Protectie: slachtoffers beschermen, begeleiden en ernaar luisteren door alarmnummers te herzien en Zorgcentra voor Seksueel Geweld toegankelijker te maken.

  • Prosecutie: van de aanpak van seksuele intimidatie een prioriteit maken in de gemeentereglementen, door politiepersoneel op te leiden over de problematiek, en om de drempel tussen jongeren en de politie te verlagen.

  • Participatie: naar de expertise van jongeren en het maatschappelijk middenveld luisteren.bottom of page