top of page

Inclusive advisor: een must voor elk cultuurhuis?


Het is niet langer een geheim dat de cultuurhuizen in Brussel zoeken naar manieren om zo inclusief mogelijk te zijn. Project B ging op zoek naar een interessante case om diversiteit en inclusiviteit prioritair op de agenda te plaatsen. Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, inspireert ons met hun primeur in de Belgische cultuursector: een inclusive advisor. 

Bozars visie op diversiteit en inclusie 

Bozar specificeert zichzelf als een inclusief en open cultuurhuis, waar personen van verschillende achtergronden, leeftijden, vaardigheden en talenten elkaar ontmoeten. Met hun duidelijke visie op diversiteit en inclusiviteit richt het Paleis voor Schone Kunsten zich op duurzame strategieën voor meer diversiteit en sociale inclusie op verschillende niveaus: fysieke en digitale toegankelijkheid, onthaal van het publiek en personeelsbeleid. Bozar telt meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar en richt zich daarbij op een internationaal publiek, met als doel het streven naar een cultuurhuis dat dynamisch, toegankelijk, inclusief en maatschappelijk relevant is. 

Een primeur in de Belgische cultuursector: inclusive advisor 

In 2020 stelt Bozar een inclusive advisor aan die diversiteit en inclusiviteit integreert in de programmering en publiekswerking. Hiermee is Bozar het eerste cultuurhuis dat een inclusive advisor aanwerft. Het Paleis voor Schone Kunsten wil daarmee banden aanhalen met verschillende gemeenschappen in Brussel en de kracht van diversiteit optimaliseren door het unieke in elk individu te verwelkomen en te erkennen. 

"Leren elkaar te waarderen dankzij de verschillen en de overeenkomsten die er zijn.”

De inclusive advisor bevordert dat programmators, personeel, producenten en publiek zich veilig en gerespecteerd voelen in hun cultuurhuis. Bijkomend verkent Bozar in de komende jaren interculturele denkbeelden over de Arabische wereld en zoekt het nieuwe manieren om inclusieve taal te hanteren in functie van de bevordering van de diversiteit. Zo streeft het cultuurhuis naar inclusiviteit waarbij we elkaar leren te waarderen dankzij de verschillen en de overeenkomsten die er zijn. 

bottom of page