top of page

Hoe is het Brussels actieplan ‘Niets zonder mijn toestemming’ vertaald in de praktijk?

Eind vorig jaar ontstond er een golf van verontwaardiging en protest na getuigenissen over een Brusselse cafébaas die klanten drogeerde en verkrachtte. Er werden verschillende protestmarsen georganiseerd om geweld tegen vrouwen aan te klagen.


De stad Brussel is daarom nu met een actieplan ‘Niets zonder mijn toestemming’, van 77 maatregelen gekomen, tegen seksuele intimidatie. Heel wat verenigingen en ook de uitgaanssector sloten zich aan bij het actieplan. Uitbaters van cafés of discotheken die ze niet volgen, riskeren een boete en kunnen hun vergunning verliezen. De stad Brussel baseert zich voor het actieplan op drie zaken: preventie, actie en opvolging. Het preventieve luik werkt voornamelijk rond een sensibiliseringscampagne in samenwerking met de horecasector en het nachtleven.


In het actieplan wordt er onder andere gesproken over ‘safer zones’. In elke club moet een zone komen waar slachtoffers tot rust kunnen komen en geholpen worden. Ook wie onder invloed is van alcohol of drugs kan in zo’n ‘safer zone’ begeleid worden zodat ze op een veilige manier naar huis kunnen. Clubs moeten daarnaast ook een vertrouwenspersoon aanstellen waar slachtoffers onmiddellijk bij terecht kunnen.


In uitgaansbuurten komen er ook extra camera’s en betere straatverlichting. Ook de mobiliteit wordt versterkt door de invoering van een ‘safe taxi-code’, in samenwerking met de Brusselse Taxi’s Bleus. Politie en personeel van cafés en discotheken leren dadergedrag sneller detecteren. En ze leren beter te zorgen voor slachtoffers.


Qua opvolging komen er 30% meer plaatsen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Ook komt er een coördinator specifiek voor intimidatie en voor nachtelijke intimidatie. De stad Brussel wijst er nog op dat ze daders van seksuele intimidatie sterk veroordeelt, net als elke daad van medeplichtigheid. Er zullen dan ook gerechtelijke procedures volgen en het parket kan ingeschakeld worden.Zo ben ik rondgegaan bij verschillende Brusselse cafés en discotheken om te vragen wat het barpersoneel en de cafébezoekers vinden van de manifestaties tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en de reactie van de stad Brussel daarop. In de video kan je zien wat zij ervan vinden en hoe het actieplan vertaald wordt in de praktijk.


Iedereen dat ik geïnterviewd heb vonden de manifestaties goed en ook nodig, aangezien ze vinden dat er nog onvoldoende maatregelen zijn.


Drie cafébezoekers die ik geïnterviewd heb, waren niet op de hoogte van het Brussels actieplan. Het was de eerste keer dat ze erover hoorden. Sommigen hadden ook moeite met het bepalen van de juiste maatregelen. De boodschap dat er nog onvoldoende maatregelen zijn of dat de maatregelen niet altijd correct vertaald worden in de praktijk, is wel duidelijk.


Daarnaast leek het ook dat het actieplan in mindere mate toegepast wordt in cafés. Het barpersoneel was wel op de hoogte dat er een actieplan is, maar hadden geen richtlijnen gekregen om het actieplan toe te passen.


De vrouw die in de vestiaire van ‘Madame Moustache’ werkt had wel richtlijnen ontvangen om op een goede manier om te gaan met situaties van seksuele intimidatie. De discotheek heeft ook een ‘safer zone’ ingericht waar slachtoffers veilig terecht kunnen. Zo zijn er ook twee vertrouwenspersonen aangesteld.


Ben je zelf slachtoffer van seksueel geweld geweest of ken je een slachtoffer? Neem dan een kijkje op de volgende websites voor meer informatie:

https://www.seksueelgeweld.be/

https://www.slachtofferzorg.be/

https://www.1712.be/


1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Bellen naar 1712 is gratis.


bottom of page