top of page

0% Zero Sexism, een succes of een flop?


0% Zero Sexism is een in Brussel gevestigde sensibiliserings- en empowermentcampagne tegen seksisme en seksuele intimidatie. Een campagne georganiseerd door Equal.Brussels, de directie van gelijke kansen van de gewestelijke overheidsdienst Brussel. Sinds de oprichting van de campagne zijn er nieuwe initiatieven en bewegingen ontstaan tegen seksisme en seksuele intimidatie. Is de campagne erin geslaagd om mensen in Brussel te sensibiliseren tegen seksisme en seksuele intimidatie? We hebben aan Equal.Brussels een evaluatie van hun campagne gevraagd om deze vraag te kunnen beantwoorden.


Minstens één vorm van seksuele intimidatie is ervaren door 86 procent van de Brusselse vrouwen, variërend van onaangename blikken tot onaangename vragen of ongepaste aanrakingen. Bovendien zijn de afgelopen jaren veel getuigenissen van seksuele intimidatie gepost, met name op sociale media. Volgens de campagne website zijn Equal.Brussels en Bianca Debaets, de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, overeengekomen om een campagne te starten voor sensibilisering en empowerment rond twee thema's: seksuele intimidatie en seksisme.


Het doel van de campagne is het bestrijden van genderstereotypen. Deze liggen vaak aan de basis van seksuele intimidatie. De campagne had heel wat interessante activiteiten voor ogen waarbij er onder andere acteurs werden ingehuurd die een scène spelen over seksisme of seksuele intimidatie. Deze scènes werden gespeeld door Brusselse jongeren op openbare plaatsen als bijvoorbeeld bushaltes en metrostations en werden in het geheim gefilmd in afwachting tot eventuele bijstanders zouden reageren en in actie treden. De bijstanders die reageren op de scène krijgen na afloop een T-shirt van de 0% Zero Sexism-campagne. Deze filmpjes werden door de organisatie gebruikt om hun digitale campagne te versterken. Naast deze activiteiten van de campagne 0% Zero Sexism werd ook de applicatie “Blijf van mijn lijf!” gepromoot op de website.


De website van 0% Zero Sexism beschrijft de werking en de verschillende luiken van de campagne. Het eerste luik heeft als doel om Brusselaars te sensibiliseren tegen seksuele intimidatie en seksisme. Dit wordt gedaan aan de hand van affiches in de metro’s en bussen en via onlinecampagne, de ontwikkeling van de “Blijf van mijn lijf!” applicatie als een tool om deze problematiek aan te vechten. In het tweede luik gaan verschillende Brusselse vzw’s samenwerken en elkaars activiteiten steunen en promoten tijden de campagne. Als laatste luik, gaat 0% Zero Sexism een slotevenement organiseren om de burgers tezamen te brengen en te betrekken bij de campagne.


Een succes of een flop?

De campagne van Equal.Brussels kende veel sterktes. Volgens de campagne evaluatie van Equal.Brussels vonden ze vrijwilligers na een oproep aan non-profitorganisaties. Hierdoor kwam een groter budget vrij voor de financiering van de campagne: 0% Zero Sexism. De filmpjes die gemaakt werden, leverden goed werk in het onthullen van de realiteit van deze Brusselse problematiek. De campagne filmpjes maakten het mogelijk om voorbeeldgedrag te belichten en zo één van de vooropgestelde doelen te behalen. Toch zien we in de evaluatie van de campagne een paar zwaktes die eventueel invloed hebben gehad op het algemene succes. In de evaluatie wordt opgemerkt dat het aanvankelijk budget en het werkelijk budget niet overeenkomen, waarbij het beschikbare budget te klein was om de campagne voldoende te financieren. Daarnaast merkte de organisatie op dat er te weinig reactie kwam van Brusselse vzw’s voor eventuele potentiële samenwerkingen. Ten slotte bleek achteraf dat er tijdens de campagne problemen waren via hun Facebook-kanaal wat de verspreiding van hun socials bemoeilijkt heeft. Achteraf gezien had dit een vrij grote invloed op de resultaten van de algemene campagne. De organisatie ziet zelf ook in dat een sterke sociale mediastrategie uitgedokterd moet worden voor een sterke online zichtbaarheid en zal hier hoogstwaarschijnlijk in de toekomst meer rekening mee houden.


De recente gebeurtenissen van seksueel geweld in de uitgaansbuurt van Elsene waarbij twee jonge meisjes door horecapersoneel werden gedrogeerd en verkracht, zorgden voor een enorme waaier aan reacties en getuigenissen op sociale media. De vele reacties lokten heel wat verdere gevolgen uit waarbij Instagram-pagina's als #balancetonbar werden opgericht en massale protesten in de stad werden georganiseerd. De groeiende nood aan veiligheid die onder de bevolking leefde, legde druk op de Brusselse stad om verdere stappen te ondernemen. Als reactie kwam de stad Brussel met een nieuw actieplan ‘Niets zonder mijn toestemming’ waarvoor 610.000 euro vrijgemaakt wordt om van Brussel en veiligere stad te maken. Het actieplan dat dient als grote bewustmakingscampagne bestaat uit 77 maatregelen en is bovendien voorzien van structurele veranderingen. Binnen het budget werd ook 200.000 euro vrijgemaakt en dat werd toegekend aan Equal.brussels waarmee ze nieuwe en ook bestaande initiatieven financieel mogen ondersteunen. Hiervoor lanceerde Equal.brussels op 1 maart een projectoproep waarvoor andere verenigingen en projecten zich nog tot 30 april 2020 kandidaat kunnen stellen.


De nieuwe plannen en investeringen van de stad Brussel die de bestrijding van seksuele intimidatie en geweld moeten tegengaan, geven misschien nog een hoopvolle toekomstvisie voor eventuele reeds bestaande projecten als de 0% Zero Sexism campagne.


bottom of page